ZDZIWIENIE / OCZEKIWANIE / BEZCZYNNOŚĆ

wolinskaAnna Wolińska

ZDZIWIENIE / OCZEKIWANIE / BEZCZYNNOŚĆ
estetyka wobec nadmiaru

Książkę wyróżnia osobiste, pełne pasji podejście Autorki do tematu pewnego typu postawy recepcyjnej, która zostaje określona jako doświadczenie nadmiaru. Filozoficzna, oryginalna interpretacja problemu jest ufundowana na wielowątkowo prowadzonej, miejscami błyskotliwej analizie literatury z zakresu estetyki filozofii, filozofii sztuki, literatury: badanie problemu z punktu widzenia jednej wybranej tradycji filozoficznej – jednoperspektywiczne spojrzenie – uważa bowiem Autorka za niewystarczające w uzasadnieniu hipotezy o roli kategorii nadmiaru. Uzyskane instrumenty badawcze znajdują zastosowanie w analizie wewnętrznej dynamiki doświadczenia nadmiaru. Jest to interpretacja ukazująca filozoficzną odwagę w budowaniu hipotez i konsekwencję w sposobie ich uzasadniania.

kup teraz

 

Granice poznania doświadczenia estetycznego

Piotr Schollenberger
Granice poznania doświadczenia estetycznego

Analizowane w tej książce koncepcje Maurice Merleau-Ponty’ego, Mikela Dufrenne’a, Jean-Luca Mariona skupione są wokół projektu estetycznego powrotu „do rzeczy samych”. Powrót do bezpośrednio danej naoczności, która nie kulminuje w pojęciu, a więc zwrot ku receptywności, musi się jednak skonfrontować z pytaniem: jak mówić o tym, co poprzedza dyskurs?

Autor pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się fenomenologią, estetyką i teorią sztuki.
kup teraz

Ela Sidi

 

elasidi_portretPolecamy ciekawy artykuł naszej autorki Eli Sidi w grudniowym (13 XII 2014) Magazynie Świątecznym GW (w wersji papierowej na stronach 26-27).

Oto stosowny link. W naszej oficynie ukazała się jej książka Biała cisza. Gratulujemy też prestiżowej nagrody.

 

 

O antydyskryminacji w Sejmie

28 i 29 listopada 2014 r. odbyła się w Sejmie konferencja pt. „Jan Karski. Człowiek i historia. Wyzwania edukacji antydyskryminacyjnej w Polsce”. Oranizatorami wydarzenia były: Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego oraz Humanity in Action Polska, a my obsługiwaliśmy konferencję w zakresie fotografii i przygotowania materiałów drukowanych. Oto kilka zdjęć z tej imprezy (fot. Jarek Zuzga):

XXIII Targi Książki Historycznej zakończone

Targi zakończyły się w niedzielę 30 listopada. Zainteresowanie było rekordowe!

23TKH_1

Nasze stoisko (o magicznym numerze 44) było oblężone przez cztery dni. Zapraszamy za rok!

23TKH_2

 

Mieczysław Niedziałkowski

piskala_mKamil Piskała

Mieczysław Niedziałkowski – początki politycznej działalności i kształtowanie światopoglądu (1893‐1918)

Był bez wątpienia jedną z najwybitniejszych osobowości na scenie politycznej Drugiej Rzeczypospolitej. Jak ujmował to Bernard Singer, uchodził wówczas za „ozdobę i skarb” PPS. Prezentowana książka poświęcona jest jednak mniej znanemu aspektowi biografii M. Niedziałkowskiego, czyli okresowi młodzieńczemu i aktywności politycznej z lat poprzedzających odzyskanie niepodległości.

kup teraz

Stoisko nr 44

2014 roku Targi Książki Historycznej odbyły się w dniach 27-30 listopada (w godz. 10-18)  w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Nasza oficyna - jak zwykle od 23 lat - zaprezentowała nowości wydawnicze: monografie z najwyższej półki i prestiżowe czasopisma historyczne.

targi

Buntownicy tamtych lat. Debata o Allenie Ginsbergu

Co dziś zostało z awangardy drugiej połowy XX stulecia?

ginsberg_plakat_m

Debata o Allenie Ginsbergu, prekursorze hipisowskiej kontrkultury, połączona z promocją nowości wydawniczych:

Andrzej PietraszAllen Ginsberg w Polsce (Wydawnictwo Naukowe Semper) i Allen Ginsberg „Listy” (Wydawnictwo Czarne).

22 pażdziernika 2014 r, godz. 18:00

Stacja Muranów, ul. Andersa 13, Warszawa

Udział biorą: Piotr Bratkowski (Newsweek Polska), Mirosław Pęczak (Polityka) i Andrzej Pietrasz (autor).
Moderatorka: Agnieszka Lipińska (Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych).

ZAPRASZAMY!

Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim

40891876Urszula Augustyniak
Testamenty ewangelików reformowanych
w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku

Wydanie II poprawione i rozszerzone
Wydawnictwo Naukowe Semper
Warszawa 2014

kup teraz

ISBN 978-83-7507-285-3
Format B5, s. 300, il. 32, bibliografia, indeks miejscowości, indeks osób

Prof. zw. Urszula Augustyniak jest historykiem epoki nowożytnej, pracuje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania z zakresu kultury politycznej, wojskowości i stosunków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a szczególnie Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1. połowie XVII stulecia. Opublikowała m.in. monografie naukowe: Informacja i propaganda w Polsce za Zygmunta III (1981); Koncepcje narodu i społeczeństwa w literaturze plebejskiej od końca XVI do końca XVII wieku (1989); Wazowie i „królowie rodacy”. Studium władzy królewskiej w Rzeczypospolitej XVII wieku (1999); Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640). Mechanizmy patronatu (2001); W służbie hetmana i Rzeczypospolitej. Klientela wojskowa Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640) (2004); Państwo świeckie czy księże? Spór o rolę duchowieństwa katolickiego w Rzeczypospolitej w czasach Zygmunta III Wazy. Wybór tekstów (2013); podręcznik akademicki Historia Polski 1572-1795 (2008) oraz edycje źródłowe: „Spisek orleański” w latach 1626-1628 (wraz z W. Sokołowskim; 1990) i Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim (wydanie pierwsze 1992, wydanie drugie 2014).

Kazimierz Twardowski: Myśl, mowa i czyn. Cz. 2

twardowski_2_mKazimierz Twardowski

Myśl, mowa i czyn

Część II
red. Anna Brożek i Jacek Jadacki

Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2014
ISBN 978-83-7507-171-9
format B5, s. 550, ilustr., bibliografia, skorowidz imienny

KUP TERAZ!

Wybór zawiera w zasadzie wszystkie i tylko pisma polskie Kazimierza Twardowskiego, które zostały opublikowane za jego życia lub po śmierci, ale nie znalazły się dotąd w żadnym wydanym tomie zbiorowym jego prac ani nie stanowią jego samodzielnych pozycji książkowych – przy czym pisma te drukowane są tu w całości i we wszystkich dostępnych wersjach.

„Cała rzeczywistość dla Chrystusa”

kuyper_mMateusz Wichary

Cała rzeczywistość dla Chrystusa”
Abraham Kuyper (1837-1920) jako przedstawiciel kalwinistycznej teologii politycznej

Wydawnictwo Naukowe Semper
ISBN 978-83-7507-166-5
B5, s.185, diagram, bibliografia, indeks osób

KUP TERAZ!

 

Abraham Kuyper (1837‐1920), holenderski działacz polityczny i teolog ewangelicko‐reformowany; od 1879 lider chrześcijańsko‐demokratycznej Partii Antyrewolucyjnej; od 1880 profesor Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie; 1901‐1905 premier Królestwa Holandii; sformułował społeczną naukę Kościoła w oparciu o ortodoksyjny kalwinizm; wywarł silny wpływ na kształt współczesnej rzeczywistości społecznej i politycznej w Holandii, a po II wojnie światowej także w innych krajach, np. w Republice Korei. Przygotował naukową edycję dzieł wszystkich polskiego reformatora Jana Łaskiego (młodszego).

Filozofowie ukraińscy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej


ivanuk_mStepan Ivanyk
Filozofowie ukraińscy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej

Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2014
ISBN 978-83-7507-161-0
format B5, s. 224, ilustr., bibliografia, indeks osobowy

KUP TERAZ!

Tematyka poruszana w książce Stepana Ivanyka wpisuje się w badania dotyczące jednej z najważniejszych polskich formacji intelektualnych w XX wieku – Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Autor analizuje jej fenomen z perspektywy, której dotychczas nie uwzględniali badacze tego zagadnienia, chodzi tu mianowicie o wielokulturowy charakter Lwowa, będącego kolebką Szkoły. Uzasadniając główną hipotezę pracy, której istotą jest założenie przynależności do Szkoły wielu czołowych przedstawicieli ukraińskiej myśli filozoficznej, działających w przedwojennej Galicji, autor przedstawia obraz ważnych wydarzeń w historii współpracy polskiej i ukraińskiej myśli filozoficznej. Ponadto książka umożliwia spojrzenie na Szkołę w szerszej perspektywie, jako na zjawisko o charakterze wielokulturowym.

czytaj dalej

Paraboliczność w polskiej prozie historycznej lat 1956‐1989

czarkowska_mAgnieszka Czarkowska
Paraboliczność w polskiej prozie historycznej lat 1956‐1989

Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2014
ISBN 978-83-7507-295-2
format B5, s. 220, ilustr., bibliografia, indeks osobowy

KUP TERAZ!

Książka stanowi monograficzne studium istotnego zjawiska w polskiej prozie historycznej lat 1956‐1989, czyli paraboliczności ówczesnych powieści i eseistyki. Chodzi tu o szczególną dwupoziomową konstrukcję wpisaną w naturę powstających wówczas dzieł, dzięki której traktowały one nie tylko o historii, ale stanowiły również zakamuflowany komentarz do rzeczywistości, w której powstawały, czyli do okresu PRL. Wybrane teksty Władysława Lecha Terleckiego, Hanny Malewskiej, Kazimierza Brandysa, Pawła Jasienicy czy Jarosława Marka Rymkiewicza zostały w książce poddane wielopoziomowym interpretacjom pokazującym, że parabola posiada jednocześnie oblicze polityczne i filozoficzne. Książka stanowi zatem interesującą pozycję dla znawców literatury, ale także dla nauczycieli, uczniów, studentów i wszystkich miłośników współczesnej prozy historycznej.

czytaj dalej

Allen Ginsberg w Polsce

ginsberg_mAndrzej Pietrasz
Allen Ginsberg w Polsce

ISBN 978-83-7507-151-1
format B5, s. 245, ilustr., indeks osobowy

Kup teraz!

Poezja Allena Ginsberga w przekładach dotarła do Polski dość późno, bo po około dziesięciu latach od ukazania się tomu Skowyt w Stanach Zjednoczonych, później też niż legenda beatnika‐buntownika, jaka powstała w Ameryce już w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Ginsberg zresztą tę legendę podtrzymywał, a jego zdolności autokreacji były na tyle silne, że potrafił wpływać na swój wizerunek oraz obraz całej formacji Beat Generation właściwie przez cały okres swojej działalności literacko‐społecznej. Podobna legenda, potem wielokrotnie modyfikowana, ale czyniąca z amerykańskiego beatnika postać prawie mityczną, wytworzyła się również w Polsce. Pierwsze wzmianki o grupie niepokornych amerykańskich poetów, która później znana będzie jako Beat Generation, pojawiły się w Polsce pod koniec lat pięćdziesiątych. […]

Zdrowy rozsądek i kraina marzeń

Aniołdowgir_m Dowgird

Zdrowy rozsądek i kraina marzeń
Pisma wybrane
red. nauk. Jacek Jadacki

ISBN 978-83-7507-280-8
format B5, s. 613, fotografie, reprodukcje, bibliografia, spis nazwisk, słowniczek

Kup teraz!

Anioł Dowgird (1776-1835), filozof i logik, pijar, nauczyciel w szkołach prowincji litewskiej, prof. Uniwersytetu Wileńskiego. Tom zawiera wszystkie filozoficzne pisma polskie Anioła Dowgirda – myśliciela, którego słusznie uważa się za prekursora późniejszych badań filozoficznych Kazimierza Twardowskiego i jego uczniów.

Państwo socjalne. Przyczyny i skutki

radzikowski_mMarek Radzikowski
Państwo socjalne. Przyczyny i skutki

ISBN 978-83-7507-270-9
format B5, s. 265, tabele, wykresy, bibliografia

Kup teraz!

Pytania o przyczyny i skutki państwa socjalnego (ang. welfare state) należą nie tylko do najważniejszych zagadnień ekonomii, ale są także nieodłączną częścią naszego codziennego życia. Wiążą się bowiem bardzo mocno z bodaj najważniejszą wartością, jaką dla każdego człowieka jest wolność. Niniejsza książka jest pierwszą pozycją, która w sposób całościowy tłumaczy ekspansję państwa socjalnego i mierzy się z najważniejszymi mitami na temat jego skutków.

Marek Radzikowski jest doktorem ekonomii, adiunktem w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych Szkoły Głównej Handlowej. W latach 2008‐2013 był szefem gabinetu politycznego (szefem doradców) wicepremiera i ministra finansów Jacka Rostowskiego. Wcześniej m.in. współtworzył Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) jako wicedyrektor działu analitycznego i zastępca głównego ekonomisty.

Rola państwa w rozwoju potencjału technologicznego chińskiej gospodarki

gradziuk_mArtur Gradziuk
Rola państwa w rozwoju potencjału technologicznego chińskiej gospodarki
Potencjał technologiczny a rozwój gospodarczy ● Chiński system innowacji ● Transfer zagranicznych technologii
Kup teraz!

Wydawnictwo Naukowe Semper
ISBN 978-83-7507-265-5
Format B5, s. 227, tabele, diagramy, wykresy, bibliografia, Summary in English

PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ t. 8

Wzrost znaczenia Chin w międzynarodowych stosunkach gospodarczych jest inspirującym tematem do badań naukowych, dotyczących zwłaszcza czynników wpływających na dynamiczny rozwój gospodarczy tego kraju w ostatnich 30 latach, rosnących powiązań z gospodarką światową czy też zmieniającej się roli państwa w gospodarce przechodzącej transformację rynkową. Procesem, który będzie miał decydujący wpływ na przyszłą pozycję Chin w gospodarce światowej jest rozwój potencjału technologicznego, co jest obecnie jednym z najważniejszych długookresowych założeń polityki gospodarczej rządu. Konsekwencje wzrostu potencjału technologicznego chińskiej gospodarki będą stanowić coraz poważniejsze wyzwanie dla Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Japonii i innych krajów. Dlatego wyjaśnienie najważniejszych aspektów tego procesu, a zwłaszcza roli państwa, którego polityka w zasadniczy sposób oddziałuje na rozwój potencjału technologicznego chińskiej gospodarki, stanowi ważny temat badań naukowych prowadzących do lepszego zrozumienia jednego z czynników mających coraz większy wpływ na międzynarodowe stosunki gospodarcze.

„Danziger Erfahrungen” w latach 1739-1793

paluchowski_mPiotr Paluchowski

„Danziger Erfahrungen” w latach 1739-1793
Studium z dziejów gdańskiego czasopiśmiennictwa 

ISBN 978-83-7507-275-4
format B5, s. 584, ilustr. 31, wykresy, tabele, bibliografia, indeks

Kup teraz

Książka jest monografią periodyku ogłoszeniowego „Danziger Erfahrungen”, ukazującego się w latach 1739 1793. Czasopismo przedstawiono na tle rozwoju piśmiennictwa, nie zapominając o wydawcach, autorach i czytelnikach gdańskiej gazety. Zebrane informacje zostały usystematyzowane w formie zestawień bibliograficznych oraz wykresów przedstawiających dynamikę przemian. W części analitycznej zaprezentowano nowe i dotychczas niepodejmowane zagadnienia badawcze, takie jak: informacje statystyczne dotyczące weksli i jednostek pieniężnych w Gdańsku wraz z aneksem notowań dla lat 1739 1793, zachorowalność w mieście i jego okolicach, a także wybrane aspekty życia codziennego (psy domowe).

Elementy filozofii opieki paliatywnej a zagadnienie śmierci

paliatyw_m

 

Marta Szabat

Elementy filozofii opieki paliatywnej a zagadnienie śmierci

ISBN 978-83-7507-260-0
format A5, s. 184, bibliografia, indeks

Kup teraz!

Książka koncentruje się na tych aspektach opieki paliatywnej, które dotyczą kwestii egzystencjalnych związanych z umieraniem i śmiercią. Wiele miejsca poświęca odpowiedzialności, towarzyszeniu choremu, jego autonomii, cierpieniu i lękowi przed śmiercią. Każde z tych zagadnień związane jest z doświadczeniem inności – zarówno innego człowieka, jak i inności samej śmierci jako nie-bytu. Wątki te wymagają filozoficznego pogłębienia, na które w medycynie nie zawsze jest wystarczająco dużo miejsca. Można je za to znaleźć w refleksji filozoficznej, a szczególnie bogatym jej źródłem jest filozofia współczesna, w której Inny (również jako śmierć) odgrywa rolę kluczową.

Facets of Scottish Identity

szkoci_facetsFacets of Scottish Identity

Edited by Izabela Szymańska and Aniela Korzeniowska

Kup Teraz!

ISBN 978-83-7507-235-8
Format B5, s. 218, diagramy, bibliografie, indeks nazwisk

With globalisation and multiculturalism increasingly influencing modern societies, the issue of identity is gaining new dimensions, and academic research on identity is gaining new momentum. The topic of identity finds its place in a vast array of academic disciplines, including psychology, sociology, ethnology and cultural anthropology, history and political studies, linguistics, literary and cultural studies. The problem of searching for and expressing the identity of individuals and nations surfaces in social and political life, including education, as well as in literature, architecture and the arts.

This volume offers a variety of analyses and views concerning Scottish identity. Scotland may be considered one of the most vivid examples of the issue of identity inspiring academic reflection and research from diverse perspectives due to the country’s intricate political, social, linguistic and literary history, as well as to its troubled relationships with England and its complex relationships with Europe. [from Introduction]